Unlisted

Erfaringer med "Assensmodellen"

15. oktober 2021 vandmiljøkonferencen2021
Assensmodellen er kort sagt en anden måde at tilgå lodsejerne i projekter med våd- og lavbundsområder. 

Jannik Seslef fra Assens Kommune fortæller om de erfaringer, han har gjort sig, i sit arbejde med at vende den gamle vejledning på hovedet og inddrage lodsejerne fra starten.