Virksomhedsledelse

Skal Lyngbygård producere til isolering og tøj?

Svaret på spørgsmålet i titlen er "måske!"

Planteavler Poul Jakob Bønlykke fra Lyngbygård er i hvert fald vild med tanken om, at bioressourcer fra dyrkning af fødevarer på hans marker bliver brugt på nye måder i en mere cirkulær økonomi.

Det kræver nytænkning og samarbejder på tværs af brancher, og i SEGES Innovation er vi klar på at hjælpe udviklingen af dansk landbrug i retning af endnu mere cirkulær økonomi.

Isolering, tøj og emballage er måske en del af fremtiden på Lyngbygård, men allerede nu er der fokus på, hvordan produktionen gøres så cirkulær som muligt. Det fortæller disse eksempler en historie om:

  • Gamle bygninger restaureres og bruges på nye måder – for eksempel er en kostald fra 1912 bygget i gedigne materialer og med højt til loftet nu tørrelade
  • Halmen fra korn- og såsædproduktionen bliver brugt til at varme egne bygninger op, og Lyngbygård leverer halm til at varme husstande op i Aarhus Kommune
  • Asken fra halm afbrændt til opvarmning returneres som gødning på markerne
  • Affald sorteres grundigt, og der holdes er tæt dialog med genbrugspladsen for at levere affaldet som en så genanvendelig ressource som muligt

Lyngbygård har deltaget i et SEGES-projekt støttet af Promilleafgiftsfonden, som har kortlagt cirkulære ressourcestrømme og tiltag hos en række danske landmænd.