Gris

Mål soens temperatur på den bedste måde

11. februar 2022

SEGES Innovation viser dig, hvordan du finder den præcise temperatur på soen – så du kan være med til at øge pattegriseoverlevelsen i farestien.

Nye undersøgelser fra SEGES Innovation viser, at et længere termometer giver betydeligt mere præcise resultater end et ”almindeligt” termometer.

Læs mere om undersøgelsen: Sammenhæng mellem rektal- og overfladetemperatur ved diegivende søer (svineproduktion.dk)