Planter

Præcisionsjordbrug med CropManager

Bliv klogere præcisionsjordbrug, når både landmænd og en konsulent fortæller om deres erfaringer med CropManager. 

Erfaringer fra Williamsborg Gods

Hør med når Mogens og Martin fra Williamsborg Gods fortæller om deres erfaringer, og hvad de ønsker præcisionsjordbrug skal fylde på bedriften i fremtiden. Velas-konsulent Mikkel Brauer vil supplere med, hvilke barrierer han møder hos landmænd, og hvordan de imødekommes og nedbrydes. 

De tre vil desuden komme ind på, hvad der skal til for, at tildelingskort og dokumentation bliver nemmere at arbejde med i fremtiden. 

På webinaret får du også demonstreret, hvordan du:

  • tegner basislag
  • anvender basislag sammen med en tildelingsmodel
  • anvender gødskningsmodeller for vinterkorn og raps
  • eksporterer en fil
  • gemmer en fil til dokumentation.

Webinaret er for konsulenter og landmænd, som ønsker inspiration til, hvordan man med fordel kan bruge præcisionsjordbrug på sin bedrift.