Virksomhedsledelse

Lavbundsjorde – udtagningsordninger og klimakreditter

28. februar 2022 webinar

Bliv klog på, hvilke ordninger der findes til udtagning af lavbundsjorde, og om klimakreditter kan være med til at finansiere det.

Hvis landbruget skal opfylde de ambitiøse klimamålsætninger, skal en stor del af landets lavbundsjorde tages ud af omdrift og sættes under vand. Men hvilke ordninger findes der for udtagning? Og kan klimakreditter være med til at finansiere udtagning af landbrugsjord? 

Det kan du finde ud af på dette webinar, hvor eksperter fra SEGES Innovation, Naturstyrelsen og Klimaskovfonden går i dybden med lavbundsjorde og klimakreditter. 

Du kan blandt andet blive klog på, hvilke ordninger der findes for udtagning af lavbundsjorde, og hvor du som landmand kan henvende dig, hvis du er interesseret i udtagning.

Du kan også se et eksempel på økonomien for udtagning af lavbundsjorde på en landbrugsbedrift med salg af klimakreditter.

Endelig kan du høre om de forskellige faser i et klimakreditprojekt og få et indblik i hvilke standarder, der kan bruges til verificering af klimakreditter. 

Afholdelsen af webinaret er finansieret af Promilleafgiftsfonden.