Gris

Svovlbrinte-risiko: På jagt efter gammel gylle på Skovlygaard

Vi er på besøg på Skovlygaard, hvor de allerede har fokus på at undgå de alvorlige ulykker med svovlbrinte-forgiftning. Men de vil gerne optimere, så i dag er Kurt S. Mortensen fra BYGGERI & TEKNIK på besøg, og her kan du se, hvad han råder til for at skabe en endnu mere sikker arbejdsplads.