Planter

Henrik er tilfreds med økonomien ved udtagning

Henrik er fuld tilfreds med økonomien ved udtagning
Til efteråret afbryder Henrik Bertelsen dræn og lade jorden indgå i et lavbundsprojekt. På hans ejendom passer kompensationen fint med værditabet og han bevarer retten til hektarstøtte.

Bliv klogere på din økonom:
https://www.landbrugsinfo.dk/public/8/1/6/miljotiltag_klimalavbundsprojekter_okonomi