Planter

Et virkemiddel som batter for klimaet

Udtagning af lavbundsjorde af de mest effektive virkemidler til at nedbringe emissionen af klimagasser.
Samtidig skal vandstanden hæves, så jordene bliver våde.
Mød landmanden, som er i fuld gang med udtagning og ser det som en bunden opgave.

Sådan kan du bruge de kulstofrige jorde fremover
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/7/1/miljotiltag_kulstofrige_landbrugsjorder