Virksomhedsledelse

Pejlemærke 4 - Mine husdyrs sundhed og velfærd er god

Som landmand har man et stort ansvar over for sine dyr. Dyr, der har det godt, præsterer bedre, og det er derfor også en god forretning at prioritere sundheden og velfærden på din bedrift. 

Samtidig bliver omverdenens krav og reglerne for husdyrhold til stadighed intensiveret, hvilket øger dit incitament for at være på forkant. 

"Mine husdyrs sundhed og velfærd er god" er det fjerde af i alt 7 pejlemærker for bæredygtighed udarbejdet af sektor for økonomi og virksomhedsledelse.