Virksomhedsledelse

Pejlemærke 5 - Hensyn til klima, miljø og natur er vigtige i alle mine beslutninger

Landbrugsdrift er tæt integreret med natur og landskaber, og derfor har landmanden et særligt ansvar over for natur og miljø. Samtidig er et positivt samspil med omverdenen altafgørende for muligheden for landbrugsdrift. 

For din bedrift isoleret set er det ikke nødvendigvis altid en gevinst, men det er vigtigt, at din drift sker i samklang med omgivelserne og omverdenens behov.

"Hensyn til klima, miljø og natur er vigtige i alle mine beslutninger" er det femte af i alt 7 pejlemærker for bæredygtighed udarbejdet af sektor for økonomi og virksomhedsledelse.