Gris

Klimamærke på dansk grisekød?

25. august 2022 gris, innovation, klima

Kan der komme ”klimamærke” på dansk grisekød? Og hvordan får danske griseproducenter en gevinst, hvis de producerer grisekød med mindre klimapåvirkning end andre?

Det giver tre frontpersoner inden for griseproduktion og klimaforskning deres bud på i denne video.

- Christian Fink Hansen, Landbrug og Fødevarer, Gris
- Troels Kristensen, Aarhus Universitet
- Gustaf Bock, Danish Crown

De er interviewet til seminaret ”Klima på grisen”, som var afslutningen på projektet Pork 4.0, hvori man blandt andet har udviklet grundstammen til en metode, der måler grisekødets klimapåvirkning. Nye projekter om griseproduktion og klimapåvirkning er allerede i gang med målet om, at du som landmand kan dokumentere dit grisekøds klimapåvirkning.

Pork 4.0 var finansieret af GUDP og havde deltagere fra Aarhus Universitet, Danish Crown og SEGES Innovation.