Gris

Tilskudsordning til stier med løse søer

7. juli 2022
Den 18. oktober åbner ansøgningsperioden, hvor du kan søge tilskud til at bygge farestier til løse søer. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU. Her er der en tildeling på 25 mio. kr. til at ”Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalden”, som der står på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.