Virksomhedsledelse

ESG og Naturtjek på Mariesminde Landbrug

Hvad gør man, når man gerne vil arbejde mere med natur og biodiversitet på sin bedrift? For Kristian Boel Kjær Østergård fra Mariesminde Landbrug var svaret at få lavet et Naturtjek. 

Tiltagene fra Naturtjekket et skrevet ind i Mariesmindes ESG-rapport.

Læs mere om Naturtjek: https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/natur/landmanden/naturtjek-landmanden

Mariesminde Landbrug har en årlig produktion af 40.000 slagtesvin og dyrker 900 ha jord.