Virksomhedsledelse

Generationsskifte - Skattemæssige overvejelser.

30. november 2022 generationsskifte, Jura&Skat, skat

Bliv klædt på til at rådgive om de forskellige skattemæssige løsninger og udfordringer, der er i forbindelse med et generationsskifte, og stil spørgsmål direkte til skatteeksperterne fra Jura & Skat i AFP.

Et generationsskifte er for den enkelte virksomhedsejer en proces, hvor der er mange overvejelser og be-slutninger, der skal træffes. En proces som tager tid. 

Virksomhedsejeren ser primært de skattemæssige udfordringer ved et generationsskifte som rent tekniske udfordringer, som rådgiveren skal finde en løsning på. 

Den skattemæssige bedste løsning kan dog stille nogle krav til virksomheden, som kræver tid for at blive opfyldt. Der kan derfor være brug for, at du som rådgiver tidligt i processen, skitserer forskellige modeller og løsninger overfor virksomheden.

På dette webinar giver vi dig:

 • et overblik over forskellige løsningsmodeller og hvornår de er relevante
 • og skitserer fordele og ulemper ved de enkelte løsningsmodeller.

Vi kommer ind på emnet både i forhold til:

 • generationsskifte af selskaber 
 • og den personlige drevne virksomhed.
  - herunder om ejerformen bør ændres i forbindelse med generationsskiftet.

Desuden vil vi komme ind på nogle af de helt aktuelle problemstillinger som:

 • Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor gaveafgiftskredsen
 • Overdragelse med succession herunder,
  - kompensation til køber for at overtage skattebyrden?
  - hvem kan succedere?
 • Anvendelse af selskaber i generationsskifte. Vi kommer ind på,
  - hvilke modeller man typisk anvender og planlægningen af dem
  - pengetankreglen, og hvad man kan gøre for at undgå, at den forhindrer generationsskiftet

Skatteeksperterne fra Jura & Skat i AFP vil på webinaret fremlægge den vigtigste viden for dig, og du har også mulighed for at stille spørgsmål undervejs – ligesom du i forbindelse med din tilmelding kan skrive spørgsmål til eksperterne.

Webinaret er målrettet rådgivere af små og mellemstore virksomheder. Er du virksomhedsejer, er du også velkommen til at deltage.

 

Webinaret produceres for Landbrug & Fødevarer af SEGES Innovation