Unlisted

Jon C. Svendsen om projektet BARREEF

I projektet BARREEF, som er støttet af Velux Fonden og Vattenfall, udlægges 4000 m3 sten som stenrev langs en kyststrækning – dels for at beskytte kysten mod erosion og dels for at øge biodiversiteten i form af bedre mulighed for etablering af ålegræs mv.

Her kan du høre projektleder for BARREEF, Jon C. Svendsen, DTU Aqua fortælle om projektet. Videoen er optaget på Vandmiljøkonference 2022.