Økologi

Udtagning af økologisk landbrugsjord

Dette webinar afholdes af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Udtagning af lavbundsjorde er et vigtigt element i landbrugets klimabidrag. Økologiske landmænd råder over en forholdsmæssig stor andel af de 171.000 hektar, der udpeget som kulstofholdige og dermed potentielt kan komme i betragtning til udtagning som vådområde eller lavbund.