Planter

Kvælstofudvaskning: Nu har vi unikke data

Siden 2015 har SEGES Innovation og vores samarbejdspartnere gennemført forsøg, hvor vi med sugeceller har målt kvælstofudvaskning ved forskellige sædskifter. Forsøgene er gennemført forskellige steder i landet, og vi står nu med unikke data, som giver indblik i udvaskningen i dansk landbrugspraksis.