Gris

Automatisk udslusning af gylle hos Tommy Volsgaard

Hos Volsgaard Avl & Opformering har man i en nybygget slagtegrisestald etableret automatiske gylleudslusning med spjæld siddende uden for stalden. Udslusning styres med et klik på computeren, logning af udslusning sker automatisk og mekanikken er placeret uden for stalden.

Dermed kan Tommy Volsgaard leve op til de kommende krav om ugentlig udslusning.
Se og hør Tommy Volsgaard fortælle mere om systemet og hans erfaringer i videoen.