Gris

Propperne trækkes hyppigt hos Jens Gudike Fly

29. november 2022 gris, gylle, gyllehåndtering, metan, slagtegris
Slagtegriseproducent Jens Gudike Fly fra Spøttrup har i sine stalde fået opbygget en arbejdsgang, der gør, at trækning af propper ikke øger arbejdstiden.

Dermed kan han leve op til de kommende krav om udslusning minimum hver 7. dag. 

Propperne skal naturligvis stadig trækkes – men det er ingen byrde. Jens leverer desuden til biogas, og biogasselskabet sætter pris på den friske gylle, der har et cirka 10 procent højere gasindhold end traditionelt udsluset gylle.