Planter

Sådan bekæmper du resistent enårig rapgræs

29. november 2022

I de seneste 2 år er der konstateret flere resistente bestande af enårig rapgræs. Enårig rapgræs er vores mest udbredte græsukrudt. Den er lille og syner ikke stor, men den er et stort problem ved store bestande. Særligt i rækkeafgrøder som majs kan den i de åbne afgrøder få plads til at bliver et stort problem.