Planter

Kan efterafgrøder hæmme udviklingen af kvik?

7. december 2022 ukrudt
SEGES Innovation undersøger, om efterafgrøder kan hæmme udviklingen af kvik. Det gør vi, fordi vi har mange efterafgrøder på markerne, og fordi mulighederne for bekæmpelse med glyphosat er uvisse. Se i denne video, hvordan vi har udført forsøgene.