Planter

Hvordan fungerer planering som drænings- og afvandingsvirkemiddel?

12. december 2022 dræn, dræning, dyrkning
Drænentreprenør Schak Gaarde fortæller hvor planering kan bruges til at forbedre dyrkningssikkerheden på vandlidende arealer ved Lammefjorden.