Planter

Kulstofbinding og høje udbytter - kan vi få begge dele på JB1-jord?

25. maj 2023 biochar, dyrkning
SEGES Innovation samarbejder med Københavns Universitet, SAGRO og Ytteborg om markforsøg, som skal undersøge den jordforbedrende effekt ved at blande biokul i underjorden på JB1.

Denne jordtype er nemlig typisk udfordret af en ringe evne til at holde på vand og næringsstoffer, da grovsandet jord (JB1) indeholder mange store porer og ikke har den samme evne til at binde næringsstoffer som lerjord.

I forsøget undersøger vi, om vi til gavn for klimaet, kan binde kulstof i jorden med biokul, og samtidig forbedre udbytterne i de afgrøder, vi dyrker. Forsøget er en del af GUDP-projektet BioAdapt.
Læs mere i nedenstående artikel på Landbrugsinfo 👇