Kvæg

Græsningsprojekt ved Storåen

26. juni 2023 græsning, natur, naturpleje
Græsningsprojektet ved Storåen foregår på tværs af matrikelskel, og formålet er at pleje og forbedre den nuværende natur samtidigt med at der bliver produceret lokalt oksekød.

Projektarealet udgør 148 hektar og følger Storåen på en ca. 9 kilometer strækning beliggende mellem Herning, Sunds og Ikast. Der er 40 lodsejere med i projektet og udgør med dets størrelse en væsentlig del af den grønne lokale omstilling.

Naturprojektet er et samarbejde mellem Oblings gaardbutik, Kjargaarden Herning og Ikast-Brande Kommuner samt en række lodsejere. For godt et år siden bevilgede Ikast-Brande kommune et tilskud til hegning som var startskuddet til at komme mere aktivt i gang med projektet. Efterfølgende har 15. Juni Fonden bevilget tilskud til resten af hegnet.