Planter

Explainer: Hvorfor tæller afgrødernes CO2-optag ikke positivt i klimaregnskabet?

7. august 2023 co2, explainer, klima, klimaregnskab
Afgrøderne på marken optager CO2 fra luften via fotosyntesen for at vokse.

Men hvorfor godskrives landmanden og det danske landbrug så ikke for den CO2 afgrøderne optager? 

I denne video forklares det, hvorfor afgrødernes CO2-optag ikke godskrives det danske landbrug.