Unlisted

Helle Pelant Lahrmann.mov

10. oktober 2023
Helle Lahrmann har igennem årene været med til at udvikle og forme sine arbejdsopgaver. Med en specialiseret grisebaggrund og et mangeårigt arbejde inden for området, har hun i dag en generalist-rolle som projektleder på flere klima- og bæredygtighedsprojekter, hvor hun bl.a. kombinerer sine kompetencer inden for projektledelse, sit kendskab til dansk landbrug fra griseområdet med udviklingen af grønne digitale løsninger, f.eks. ESGreenTool.