Gris

Mælkesutter kommer tættere på praktisk anvendelse i stalden

4. december 2023 grise, pattegrise, søer

SEGES Innovation er sammen med Københavns Universitet og Aarhus Universitet kommet endnu et skridt nærmere, hvordan en kuvøse med mælkesutter skal indrettes for, at den virker i praksis – så flest mulige pattegrise kan blive ved egen mor hele vejen frem til fravænning.

Tredje version af kuvøsen er ved at blive afprøvet, og her er der også stor fokus på, hvordan og hvornår flytning af grise skal ske i praksis ude i grisestalden forhold til tidligere tests af mælkesutterne er det nuværende fokus:

• Mælkesutterne er udviklet, så der hele tiden står mælk i spidsen, og det samtidig er nemmere at rengøre
• Der er fokus på sidstfødte grise i store kuld
• Forskerne følger grisene de første fire døgn – og ikke kun de første 8 timer som tidligere forsøg
• Gris 1-6 er hele tiden ved soen – og understøtter stabil diegivning
• Selve kuvøsen er stadig en prototype, men håndtering af grisene er så tæt på fremtidig praksis som muligt – fx byttes grisene hver 8. time, så det passer ind i vagtplanen 

Målet med kuvøsen er at forbedre dyrevelfærden, øge overlevelsesprocenten og gøre arbejdet nemmere og hurtigere for medarbejderen ude i grisestalden. Projektet er et samarbejde mellem SEGES Innovation, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.