Virksomhedsledelse

Hvem sidder der bag skærmen? – måske er det den kommende super-maskinfører til rendegraveren, traktoren eller teleskoplæsseren.

Det er vigtigt, at der konstant er fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Et led i at forebygge arbejdsulykker, hvor maskiner er indblandet er, at maskinførerne er bedst muligt uddannet og trænet i at betjene maskinerne og er forudseende i forhold til farlige situationer.
Et supplement til denne uddannelse kan foregå i en simulator. Teknologien, der anvendes i simulatorer, er udviklet så den giver mulighed for at træne en stor variation af specifikke operationer i et meget virkelighedsnært miljø. Softwaren afgør hvilke typer maskiner, der kan trænes, og også her er variationen stor.