Gris

Effekt af fordøjeligt lysin og protein til drægtige søer

13. december 2023

Tildeling af fordøjeligt lysin i drægtighedsfoder i intervallet 3,2 til 6,1 g pr. FEso påvirkede ikke totalfødte grise pr. kuld, pattegrisenes gennemsnitlige fødselsvægt eller soens reetablering af rygspæk. Et lavt lysinniveau i foderet til anden til tredjekuldssøer var en effektiv metode til at reducere egentilvæksten, mens fjerde- og femtekuldssøerne var mere begrænsede af energiindtaget, hvorved deres tilvækst ikke blev påvirket mærkbart af foderets indhold af fordøjeligt lysin og de øvrige aminosyrer.

 

Baseret på afprøvningens resultater vil besætninger der anvender én foderblanding til alle drægtige søer inkl. gylte med fordel kunne anvende en blanding med 4,0 g fordøjeligt lysin pr. FEso. Blandingen skal optimeres under hensyntagen til alle essentielle aminosyrers forhold til lysin, og dermed ikke tage hensyn til nuværende minimumsnorm på 90 g fordøjeligt råprotein pr. FEso, men vil i de fleste tilfælde ende omkring ca. 75 g fordøjeligt protein pr. FEso.