Gris

Sådan måles udledning fra grisestalde

Kom ind i maskinrummet hos forskerne, der arbejder for en bæredygtig griseproduktion i Danmark.

Metanudledning, ammoniakfordampning og lugtgener vil vi gerne have så lidt af som overhovedet muligt i dansk griseproduktion. Et vigtigt skridt i den retning er at vide, hvor meget der reelt bliver udledt fra de danske grisestalde. Og vide, hvilken effekt de forskellige tiltag har.

Men hvordan måler man lige ting som metanudledning, ammoniakfordampning og lugtgener – det er jo ikke lige det mest håndgribelige…

I videoen her forklarer Stine Grønborg fra SEGES Innovation, hvilket måleudstyr der bruges i projekt med gyllesystemer hos Go-gris I/S.