Unlisted

Få et forspring med ESGreenTool Climate

1. maj 2024 esgreentool
ESGreenTool Climate er for dig, som vil dokumentere dine bæredygtige tiltag, eller vide hvilke klimaknapper, du kan skrue på, for at reducere udledningerne fra bedriften mest muligt.

Med ESGreenTool Climate kan du beregne klimabelastningen på din landbrugsbedrift og se produktaftrykket for dine afgrøder, slagtekyllinger og grise. Du kan også hurtigt få overblikket over de virkemidler, som har den største effekt i forhold til at reducere dine CO2-udledninger.

Find meget mere information på esgreentool.dk