Planter

Planter

HVOR I MARKEN ER KVÆLSTOFRESPONSEN STØRST ?

663 views 1. maj 2019

Meget af det arbejde, vi laver i SEGES, fokusere direkte på at optimere udbyttet i marken...

Planter

Gradueret tildeling af udsæd i CropManager

571 views 12. november 2018

Se denne demonstrationsvideo om, hvordan du selv kan lave gradueret tildelingskort for udsæd til...

Planter

Kom godt i gang med gradueret tildeling

244 views 30. marts 2017

Kimmy Løvbjerg Poulsen, Billund har i år taget satellitterne til hjælp, når han gøder...