Planter

Henrik Jessen kombinerer naturpleje og landmandskab

Henrik Jessen har naturpleje på ca. ha langs engarealerne ved Stilde og Holsted Å. Han elsker de oplevelser, som naturen giver, og han drømmer om, at naturpleje i fremtiden vil udgøre en endnu større del af forretningen. Som led i udvikling af områderne har Henrik Jessen fået lavet en Fokusplan for områderne af SEGES.