Tagget med næringsstoffer

Planter

Tegnefilm om næringsstofbegrænsning i kystvande

125 views 17. januar 2023

SEGES Innovation har lavet en tegnefilm som forklarer begrebet ”næringsstofbegrænsning” i danske...