Planter

Tegnefilm om næringsstofbegrænsning i kystvande

SEGES Innovation har lavet en tegnefilm som forklarer begrebet ”næringsstofbegrænsning” i danske kystvande.