Kvæg

SilvAir bliver testet - højere reduktion end forventet

Afprøvninger på to bedrifter med nitratproduktet SilvAir har givet brugbare erfaringer og bemærkelsesværdige høje reduktioner af metanudledningen.

Tidligere forsøg har vist, at SilvAir giver en reduktion på 10-20 pct, mens de netop afsluttede afprøvninger på Gl. Ingstrup i Nordjylland og Lykkesholm på Fyn viser en reduktion på 20-25 pct. 

I denne video er vi med på Gl. Ingstrup, hvor køerne er blevet fodret med SilvAir, og metanudledningen fra køerne er blevet målt (sker i den boks med kraftfoder, der vises i videoen).

SilvAir indeholder stoffet nitrat og virker ved at ”stjæle” brinten fra de metanproducerende organismer i koens vom. Køerne skal have cirka 300 gram SilvAir per dag, hvilket vil sige godt 100 kg i foderblanderen hver dag på Gl. Ingstrup med 420 sortbrogede malkekøer. Samtidig kræver brugen af SilvAir en justering af fodersammensætningen for at undgå en overforsyning med råprotein. 

Afprøvninger og dataindsamling er foretaget i et samarbejde mellem forsøgsværter, fodringsrådgivere og SEGES Innovation, men også Arla og Aarhus Universitet er involveret, da de skal analysere mælkeprøver, som er udtaget undervejs i afprøvningen.

Parterne fortsætter arbejdet med at dokumentere klimagevinster samt finde frem til de optimale arbejdsgange for mælkeproducenter i praksis.