Kvæg

Bedre mælkekvalitet - sikkerhed ved brug af vaskekemi

29. januar 2018 mælk, stalden
Vaskekemien spiller en central rolle i et rent malkeanlæg og dermed også i at holde kimtallet lavt. Men det er vigtigt, at overholde en række sikkerhedsforanstaltninger, ved tjek af dosering, forbrug og påfyldning.