Kvæg

Bedre Mælkekvalitet - Hold kimtallet nede i robotbesætninger - LELY

18. marts 2019 mælk
Filmen viser best practice for at holde kimtallet nede i robotbesætninger - LELY. Den er en del af serien ’Bedre mælkekvalitet’, som også omfatter filmene: God kludeteknik, Hårene væk fra yveret, Korrekt påføring af pattespray, Korrekt påføring af pattedyp, Tjek af gummidele i malkeanlægget, Placer malkesættet rigtigt under koen, Korrekt omkoblingsniveau før malkning, Vedligehold af spandemaskine.
Filmene i serien er produceret af SEGES i samarbejde med Arla