Kvæg

Spot de tidlige tegn på luftvejsinfektioner

7. juni 2019 slagtekalve, sundhed
De allerførste tegn på luftvejsinfektioner hos kalve viser sig allerede før kalven er bliver syg. Lær at spotte dem, og få kalven hurtigt frisk igen, så den ikke smitter resten af holdet.