Planter

Henrik Jessen kombinerer naturpleje og landmandskab

23. august 2019 miljø-og-klima, natur, naturpleje
Henrik Jessen har naturpleje på ca. ha langs engarealerne ved Stilde og Holsted Å. Han elsker de oplevelser, som naturen giver, og han drømmer om, at naturpleje i fremtiden vil udgøre en endnu større del af forretningen. Som led i udvikling af områderne har Henrik Jessen fået lavet en Fokusplan for områderne af SEGES.