Planter

Hvilke dyr vil trives i et overdrev - Peters naturprojekt del 3/3

23. august 2019 miljø-og-klima, natur, naturpleje

Ved Kolding besøger vi landmand Peter Hindbo, som i samarbejde med Den Danske Naturfond, Kolding Kommune og forsyningsselskabet Trefor omdanner 12 ha fra mark til naturtypen overdrev, som vi ellers ikke har ret meget af tilbage i Danmark. Overdrev er gode levesteder for dyr og planter, og derfor er et projekt som Peters vigtig for biodiversiteten i Danmark. I tredje afsnit af miniserien om projektet kan du høre om de dyr, som trives i overdrev.

Du kan finde de to første afsnit her på siden.
De to øvrige afsnit kan du se på siden her.