Gris

Tilsagnshavere på ordningen: "Etablering af løsdrift i farestalde 2018

10. oktober 2019 svineproduktion, webinar
Løse søer: Kom videre med dit byggeprojekt
Har du fået tilsagn om tilskud til farestier til løse søer i
2018, men er ikke gået i gang endnu?

Ønsker du at ændre i dit projekt, men er usikker påreglerne?

Har du behov for vejledning i den nye viden om indretning og
brug af farestier til løse søer?

Vil du være med til at højne dyrevelfærden i svinebedrifter?