Økologi

Webinar om hjemmeavlede proteinkilder til malkekøer

20. april 2020 webinar
Hold din viden opdateret på ”ØKOLOGISK WEBINAR - faglig inspiration til den økologiske landmand”. Dette webinar handler om hjemmeavlede proteinkilder.

INDHOLD
En stor del af proteinforsyningen til økologiske malkekøer dækkes af importeret sojakage. Netop nu er der en brist i leverancen af økosojakager fra Kina grundet Covid-19. Dette løses blandt andet ved at øge importen andre udenlandske proteinkilder. Hvilke muligheder er der for at øge andelen af lokalproduceret økoprotein på kort og på længere sigt?
Det kommer vi ind på under dette webinar, som afholdes af Kirstine Flintholm Jørgensen, som er
økologirådgiver hos velas og Martin Øvli Kristensen, som er konsulent ved ØkologiInnovation, SEGES.