Planter

Lever hestebønner op til kravene til fremtidens afgrøder

19. juni 2020 dyrkning, miljø-og-klima
De afgrøder, vi skal dyrke i fremtiden, skal både levere et højt udbytte og være tolerante over for eksempelvis store vandmængder og tørke.

På AU Flakkebjerg tester vi, om hestebønner er en af disse afgrøder, og vi er især fokuseret på sorternes rodnet. Det kan du høre i denne video.