Planter

Har du §3-beskyttet natur på din ejendom?

Der er knap 450.000 ha beskyttet natur i Danmark, så chancen for, at du har beskyttet natur på din jord, er derfor rimelig stor. I denne video fortæller Winnie Heltborg Brøndum, ekspert i §3-beskyttet natur på Seges, hvordan du kan få hjælp til at vurdere, om et af dine arealer er kategoriseret som beskyttet natur.