Planter

Biodiversitet i Lejrskov

29. september 2020 biodiversitet, overdrev
Landmand Peter Hindbo har i samarbejde med biologer fra Kolding Kommune omdannet et 12 ha stort landbrugsarealer til overdrev - en naturtype, vi ikke har ret meget tilbage af i Danmark, men som danner gode levesteder for dyr og planter.