Planter

Kombinationsløsninger til vækststandsning i kartofler

6. oktober 2020 kartofler
SEGES og samarbejdspartnere arbejder med vækststandsning i læggekartofler.
I denne video fortæller Kristian Elkjær fra KMC, at der sandsynligvis skal arbejdes videre med kombinationsløsninger i de kommende år for at lykkes med en optimal vækststandsning.