Økologi

Økologernes fremtidige gødninger

1. december 2020

Bliv klædt på til fremtiden med viden om, hvorfra økologernes gødning skal komme. På webinaret hører du mere om indsatsen med at skaffe flere, nye næringsstoffer til den økologiske produktion.

Det er en udfordring at skaffe næringsstoffer nok i økologisk planteavl, og i fremtiden bliver den udfordring skærpet i takt med, at brugen af konventionel husdyrgødning begrænses.

Webinaret indeholder nyt om brug af rest- og affaldsprodukter fra byerne og fra andre fødevare-produktioner. Ligeledes berettes om arbejdet med at få mere effektiv gødning fra biogasanlæg, så udbytterne stiger og klimabelastningen falder.

HVORNÅR?
Tirsdag d. 1. december kl. 8.00 – 8.30

Webinaret er gratis, men tilmelding er nødvendig.