Økologi

Sådan reducerer du klimabelastningen fra din øko-malkekvægsbedrift

3. februar 2021 klima, kvæg, økologi, webinar

Metan fra køernes fordøjelse fylder meget i klimabelastningen fra kvægbedrifter, men det er muligt at reducere klimabelastningen. Ved at gøre en aktiv indsats i stalden, lageret og marken kan drivhusgas-emissionen formindskes, og det kan ses på slutresultatet. 

I webinaret her, kan du høre om, hvordan management tiltag i stalden, ændringer i foderrationens sammensætning og teknologier i gylletanken kan være med til at reducere udledningen af klimagasser. For markdriften vil der være fokus på kulstofbinding og hvordan lattergasudledningen påvirkes af gødningshåndteringen og nedpløjningen af græs og efterafgrøder.

 

Hvornår?

Onsdag d. 3. februar kl. 08.30