Kvæg

Nye regler for nødslagtning, slagtning af vilde dyr og gårdslagtning

11. februar 2021 webinar

Pr. 1. januar 2021 trådte nye regler for syn af dyr forud for nødslagtning og slagtning af vilde dyr i kraft. Det betyder, at det syn af slagtedyrene, den såkaldte AM-kontrol, der altid skal foretages før slagtning, nu skal foretages af en embedsdyrlæge, dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen. 

Det betyder, at det hurtigt kan blive meget dyrt få slagtedyr aflivet på ejendommen, hvis der er tale om nødslagtning eller slagtning af vilde dyr. Ifølge L&F Kvæg er det en voldsom og helt unødvendig fordyrelse af prisen. Og det er bl.a. det, vi skal tale om i dette webinar. 

Webinaret henvender sig til dig som konsulent eller kvægproducent, og dig der har kvæg til naturpleje.

 

Program

Velkomst
v/ Christian Lund

Nye regler for nødslagtning, slagtning af vilde dyr og gårdslagtning
v/ Nils Marling fra kødkontrollen i FVST

Spørgsmål og afrunding
v/ Christian Lund